Responsibility: prepared under the auspices of the Canon Law Society of America. Uniform Title: Codex canonum ecclesiarum Orientalium. English & Latin . Justinian’ s Novels and the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. The Code of the Canons of the Easrern Churches {Codex Canones Ecclesiarunt. Code of canons of the Eastern churches = Codex canonum ecclesiarum orientalium /. auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus ; translation prepared under.

Author: Gasho Vimi
Country: Nicaragua
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 11 October 2015
Pages: 174
PDF File Size: 8.51 Mb
ePub File Size: 20.75 Mb
ISBN: 848-8-54766-764-9
Downloads: 13029
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bram

Episcopus eparchialis utpote totius vitae liturgicae in eparchia sibi concredita moderator, promotor atque custos vigilet, ut illa quam maxime foveatur atque secundum praescripta necnon legitimas consuetudines propriae Ecclesiae sui iuris ordinetur.

Sede eparchiali vacante cirra Protosyncellum et Syncellos servetur can. Quatenus in statutis canoum, vox activa et passiva conferri potest etiam aliis sacerdotibus, qui domicilium vel quasi-domicilium in eparchia habent.

Maxime curet Patriarcha, ut sive ipse sive Episcopi eparchiales Ecclesiae, cui praeest, collatis consiliis, praesertim in conventibus iure praevisis, cum Patriarchis ac Episcopis eparchialibus aliarum Ecclesiarum sui iuris, qui in eodem territorio potestatem suam exercent, unitatem actionis inter se ceterosque christifideles cuiuscumque Ecclesiae sui iuris promoveant et viribus unitis communia adiuvent opera ad bonum religionis expeditius promovendum, ecclesiarjm disciplinam ecclesiasticam efficacius tuendam necnon ad omnium christianorum unitatem concorditer fovendam.

Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items. Christifidelibus competit, ut iura, quae in Ecclesia habent, legitime vindicent atque orjentalium in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris.

Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis exclusive competit leges ferre pro tota Ecclesia patriarchali, quae vim ocdex ad normam can. In omnibus negotiis iuridicis rector seminarii eiusdem personam gerit, nisi ius particulare vel statuta seminarii aliud statuunt.

Qui paroeciae regimen interim assumpsit, Episcopum eparchialem de re statim certiorem faciat. Exarchus, qui Episcopus ordinatus non est, habet durante munere privilegia et insignia primae post episcopalem dignitatis. Vicarius paroecialis obligatione tenetur in paroecia residendi secundum praescripta Episcopi eparchialis vel legitimas consuetudines; circa tempus feriarum vero vicarius paroecialis idem ius habet ac parochus.

  INTRODUCTION TO HYDROLOGY VIESSMAN PDF

Suspenso officio Episcopi eparchialis suspenditur potestas Protosyncelli et Syncellorum, nisi Episcopi ordinati sunt.

Erigendum est seminarium maius, quod inserviat aut uni amplissimae eparchiae aut, si non toti Ecclesiae sui iuris, saltem conventionibus initis pluribus eparchiis eiusdem Ecclesiae sui iuris, immo et diversarum Ecclesiarum sui iuris, quae in eadem regione vel natione eparchiam habent, ita, ut tum congruo alumnorum numero tum ea, qua par est, moderatorum ac magistrorum probe paratorum copia necnon subsidiis sufficientibus optimisque viribus coniunctis institutioni provideatur, cui nihil desideratur.

Vicarii paroecialis iura et obligationes ex iure communi et particulari necnon ex litteris Episcopi eparchialis desumantur et sub auctoritate parochi exercenda sunt sed, nisi aliter expresse cavetur et excepta obligatione, de qua in can. Si presbyter matrimonio est iunctus, boni mores et in uxore et in filiis suis secum degentibus requiruntur. Help Center Find new research papers in: Propositae quaestiones omnes liberae disceptationi in sessionibus conventus eparchialis subiciantur.

Abour this aspect, the distinguished Greek scholar Konscantinos G.

Parochus ab officio cessat renuntiatione ab Episcopo eparchiali acceptata, elapso tempore determinato, amotione vel translatione. Universae theologiae veluti anima sit oportet Sacra Scriptura, quae omnes disciplinas sacras informare debet; unde doceantur praeter exegeseos accuratam methodum capita oeconomiae salutis principalia necnon potiora themata theologiae biblicae.

Vicarius paroecialis tamquam parochi cooperator praestantem et actuosam operam cottidie impendat in munere pastorali; inter parochum et vicarium paroecialem fraterna habeatur conversatio, mutua caritas et reverentia semper vigeat iidemque consiliis, auxilio et exemplo se invicem adiuvent curae paroeciali concordi voluntate communique studio providentes.

Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis puniantur. Patriarcha, antequam communionem ecclosiasticam a Romano Pontifice accepit, ne Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchialis convocet neque Episcopos ordinet. Please verify that you are not a xodex. Subjects Canon law — Oriental Catholic churches.

SearchWorks Catalog

Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris possunt et volunt exercere, Episcopus eparchialis habitualiter aliis ne committat. Metropolitae dignitas semper coniuncta est cum sede eparchiali determinata. Iura, obligationes et privilegia Administratoris apostolici desumuntur ex litteris suae nominationis. Visitationi canonicae Episcopi eparchialis obnoxiae sunt personae, instituta catholica, canohum et loca sacra, quae intra fines eparchiae sunt.

  430 SCUDERIA BROCHURE PDF

Consilium pastorale constituitur ad tempus secundum praescripta statutorum, quae ab Episcopo eparchiali dantur. Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent, nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata ab eodem sunt confirmata et eiusdem iussu promulgata. Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus eparchialis audito, nisi aliter prudenter iudicat, parocho et, si de sodali instituti religiosi vel societatis vitae communis ad orisntalium religiosorum agitur, servato can.

The topics of the Novels – quoted as sources among the canons – are quire interesdng ecclseiarum. In fact, he, without a doubt, afirrns that the ‘tanonization” of the JusrteNleN’s legislation has been definitively real- ized by the Council of Tiullo’s and he offers some examples’e.

Code of Canons of Oriental churches

Exarchiae vacantis vel impeditae regimen transit ad Protosyncellum aut, si deest, ad parochum ordinatione presbyterali seniorem. Si ad curam orienttalium paroeciae debite implendam necesse aut opportunum est, parocho adiungi possunt unus vel plures vicarii paroeciales, qui debent esse presbyteri. Urgeat Episcopus eparchialis obligationem, qua tenentur christifideles ad apostolatum pro sua quisque condicione et aptitudine exercendum, atque eos adhortetur, ut varia opera apostolatus secundum necessitates loci et temporis participent et adiuvent.

Obligatione quoque tenentur orientaium socialem promovendi necnon ex propriis reditibus pauperibus subveniendi praecepti Domini memores. You may have already requested this item. Ad consilium pastorale ne designentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes.

Your rating has been recorded. X Res ludicata, restitutio in Th. Episcopi de informationibus Patriarcham tempore opportuno ante Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis convocationem certiorem faciant; Patriarcha vero propriis, si casus fert, additis informationibus ecclesirum ad omnia Synodi membra mittat.

Parochus unius paroeciae tantum curam paroecialem habeat; ob penuriam tamen presbyterorum aut alia adiuncta plurium vicinarum paroeciarum cura eidem parocho concredi potest.